dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 3  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

ทะเบียนรับ-ส่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 44820 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ผลการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น (20 กุมภาพันธ์ 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สมุดบันทึกประจำวัน สพฐ. ประจำปี 2556 (21 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114.04114.252/ศธ ๐๔๒๕๒.๐๗๙/๔๒๘
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557

เรื่อง นักเรียนทำความดี
ประเภท

หนองสูงสามัคคีวิทยา
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04114.236/420
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

หว้านใหญ่วิทยา
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04060.098/461
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล กิจกรรม "การจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ/อุบั
ประเภท

ธรรมโฆษิตวิทยา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04061.215/409
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557

เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการจัดประชุมระดมความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนที่เกี่ย
ประเภท

หนองแวงวิทยานุกูล
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.154/368
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557

เรื่อง การจัดประชุมระดมความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมัธยมศึกษ
ประเภท

ผาเทิบวิทยา
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04060.263/62
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557

เรื่อง การแข่งขันกีฬาจตุรมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

หนองโพธิ์พิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04060.263/62
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557

เรื่อง การแข่งขันกีฬาจตุรมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

หนองโพธิ์พิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04060.263/ว62
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557

เรื่อง การแข่งขันกีฬาจตุรมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

หนองโพธิ์พิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.019/ว12
ลงวันที่ 1 มกราคม 2557

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ประเภท

เมืองมุกวิทยาคม
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.019/ว12
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ประเภท

เมืองมุกวิทยาคม
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04252./729
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557

เรื่อง ส่งแผนเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558
ประเภท

ธาตุพนม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มนโยบายและแผนแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04061.001/278
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557

เรื่อง ส่งแผนการจัดการเรียนรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา
ประเภท

ค้อวิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04060.055/499
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557

เรื่อง โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04114.183/288
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557

เรื่อง ส่งแผนผ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา(โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04060.034/413
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557

เรื่อง ติดตามผลกาประชุมสัมนาดครงการป้องกันและเบาเทาสาธธารณภัย
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

โคกสว่างประชาสรรค์
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.043/454
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557

เรื่อง รายงานผลการจัดประชุมระดมความคิดเห็นนักเรียน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

ดงเย็นวิทยาคม
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.103/247
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557

เรื่อง ส่งแบบรายงานการสมัคร/ ผลการอบรมพัฒนา UTQ
ประเภท

แวงใหญ่พิทยาสรรค์
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04252.020/322
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ค่านิยมหลัก
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กุดฉิมวิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04060.099/พิเศษ
ลงวันที่ 1 มกราคม 2557

เรื่อง โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ ฝากส่งให้คุณจีรนันท์ การอบรมลูกเสือเบื้องต้น
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ธรรมกรวิทยานุกูล
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.236/418
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557

เรื่อง รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e-Training
ประเภท

หว้านใหญ่วิทยา
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มผู้รับ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 435 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com