dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 3  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

ทะเบียนรับ-ส่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 57753 ครั้ง

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04060.205/1035
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ส่งใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
>ประเภท

เรณูนครวิทยานุกูล
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.252/662
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
>ประเภท

หนองสูงสามัคคีวิทยา
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04061.199/318
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ส่งแบบรายงานความต้องการวัสดุการศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
>ประเภท

รามราชพิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.128/พิเศษ
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง รายงานการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
>ประเภท

คำชะอีวิทยาคาร
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04060.259/540
ลงวันที่ 1 มกราคม 2558

เรื่อง แจ้งประสบปัญหาไม่สามารถออก ปพ.1 5 ภาคเรียนของนักเรียน
>ประเภท

กุตาไก้วิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04060.110/627
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ส่งแบบสำรวจรายงานความต้องการวัสดุการศึกษา รายการโต๊ะ เก้าอี้
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

นาแกพิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มนโยบายและแผนแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04061.014/244
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง แบบสรุปรายงานสภาพการใช้สารเสพติด ยาเสพติดในสถานศึกษา
>ประเภท

ท่าจำปาวิทยา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04060.259/534
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง รายงานข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา ในระบบ NISPA
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กุตาไก้วิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04060.221/355
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ส่งรายงานสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา(NISPA)
>ประเภท

ศรีโคตรบูรณ์
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04061.202/350
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนฯ (NISPA)-เพิ่มเติม
>ประเภท

สนธิราษฎร์วิทยา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04061.202/350
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนฯ (NISPA)
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

สนธิราษฎร์วิทยา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04061.203/112
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเปตอง (ประเภทประชาชนทั่วไป) และประชาสัมพันธ์
>ประเภท

สหราษฏร์รังสฤษดิ์
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04061.203/111
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเซปักตะกร้อ ประเภทประชาชนทั่วไปชาย(โอเพ่น OPEN)
>ประเภท

สหราษฏร์รังสฤษดิ์
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04114.199/284
ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558

เรื่อง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
>ประเภท

คำบกวิทยาคาร
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04061.019/615
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง รายงานสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

นาหว้าพิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04114.052/258
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ส่งแบบสำรวจครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

นาโสกวิทยาคาร
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04252./275
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง การรายงานสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

หนองบ่อวิทยานุกูล
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04060.110/621
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ครูผู้ส่งคุณค่าแห่งแผ่นดิน
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

นาแกพิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04061.137/704
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ส่งข้อมูลคาวมต้องการวัสดุการศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้
>ประเภท

บ้านแพงพิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มนโยบายและแผนแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04060.221/ว350
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ศรีโคตรบูรณ์
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มที่รับ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 553 หน้า

A???AN?-Ee?E1N?E*IAO??OA1/4eO1A???IO1a?IAia1c? 3/4N21Oa?A 1OAI?OEA ?eI1?O
?O/?A/aE1Ia1?/EI??OA a?A 081-3431047 EA*I IOaAAi
kornkham@hotmail.com