dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 3  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

หนองบ่อวิทยานุกูล จ.นครพนม
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 35224 ครั้ง

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04229.21/ว2881
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการรูบ้านประสบอัคคีภัย
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว 2872
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว2857
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

เรื่อง การคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2556
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว 2865
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

เรื่อง ขอให้ส่งเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2558
>ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04061.198/209
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558

เรื่อง เชิญประชุมสัมมนาวิชาการและมุทิตาคารวะ ประจำปี ๒๕๕๘
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
จ.นครพนม


ที่ ศธ.04061.198/216
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประวัติสมาชิกที่ครบเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
จ.นครพนม


ที่ ศธ.04061.198/211
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนทุนจัดพิมพ์หนังสือ
>ประเภท

โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
จ.นครพนม


ที่ ศธ.04060.171/009
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุม (กลุ่มส่งเสริม)
>ประเภท

ปิยะมหาราชาลัย
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/-
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558

เรื่อง เบิกค่าการศึกษาบุตร มิ.ย.58 และขอเอกสารเพิ่มเติม มิ.ย.58
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/-
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558

เรื่อง เบิกค่ารักษาพยาบาล มิ.ย.58 และขอเอกสารเพิ่มเติมค่ารักษา มิ.ย.58
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว2822
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558

เรื่อง ข้าราชการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 2800
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558

เรื่อง การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการสำหรับลูกจ้างส่วนราชการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 2799
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558

เรื่อง รับรองการเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว2798
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558

เรื่อง ขอความร่วมมือรับดอกพุทธรักษาจำหน่าย เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว2768
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เช่าบูชาพระหลวงปู่ประไพ อคธม.โม (รุ่นมหาเศรษฐี 89)
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 2787
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558

เรื่อง โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114.103/ว3
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558

เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ครูยุคศตวรรษที่ 21(ต่อ)
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

แวงใหญ่พิทยาสรรค์
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114.103/ว 3
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558

เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ครูยุคศตวรรษที่ 21
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

แวงใหญ่พิทยาสรรค์
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 2784
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558

เรื่อง การประกวดโครงงานนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าประกวดระดับภาค ครั้งที่ 13/2558
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 2779
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558

เรื่อง มอบหมายภารกิจในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุยายน) ประจำปี 2
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 296 หน้า

A???AN?-Ee?E1N?E*IAO??OA1/4eO1A???IO1a?IAia1c? 3/4N21Oa?A 1OAI?OEA ?eI1?O
?O/?A/aE1Ia1?/EI??OA a?A 081-3431047 EA*I IOaAAi
kornkham@hotmail.com