dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 4  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

คำเตยอุปถัมภ์ จ.นครพนม
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 37796 ครั้ง

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04060.171/1191
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558

เรื่อง ส่งคำสั่งฯเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิฯ
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ปิยะมหาราชาลัย
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1316
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุม
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/218
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558

เรื่อง แจ้งกำหนดการออกตรวจเยี่ยมของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒๒
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/218
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558

เรื่อง แจ้งกำหนดการออกตรวจเยี่ยมของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒๒
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1270
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558

เรื่อง การเตรียมการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1267
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558

เรื่อง แจ้งรายละเอีดกการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ (เพิ่มเติม)
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/1272
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558

เรื่อง ขเชิญเข้าร่วมโครงการ นานมีบุคส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 19
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ประกาศ
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558

เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/-
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2558

เรื่อง แจ้งตรวจสอบรายละเอียดค่าตอบแทนจ้างครู-นักการ ในโครงการต่าง ๆ ประจำเดือน มีนาคม -57
>ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1267
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558

เรื่อง แจ้งรายละเอียดการับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04060.171/ว010
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558

เรื่อง การจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์สามัญศึกษา ครั้งที่ 16
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ปิยะมหาราชาลัย
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/1259
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558

เรื่อง ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1260
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอความช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบเหตุอัคคีภัยและประสบอุบัติเหตุ
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1251
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558

เรื่อง การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1245
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558

เรื่อง ประกาศการจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียน ฯ ปีการศึกษา 2558
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1244
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาระเบียบแถว
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1242
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2558
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1236
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1235
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ "โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ."
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1234
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ "ทุนการศึกษาเด็กช่าง สร้างชาติ" ปี 2558
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 280 หน้า

A???AN?-Ee?E1N?E*IAO??OA1/4eO1A???IO1a?IAia1c? 3/4N21Oa?A 1OAI?OEA ?eI1?O
?O/?A/aE1Ia1?/EI??OA a?A 081-3431047 EA*I IOaAAi
kornkham@hotmail.com