dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 3  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

โชคชัยวิทยา จ.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 30884 ครั้ง

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04229.21/ว 5919
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อทำวิทยานิพนธ์
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04114.001/201
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ (Mukdahan Math Test 2016)
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

มุกดาหาร
จ.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04061.203/111
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเซปักตะกร้อ ประเภทประชาชนทั่วไปชาย(โอเพ่น OPEN)
>ประเภท

สหราษฏร์รังสฤษดิ์
จ.นครพนม


ที่ ศธ.04061.203/112
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเปตอง (ประเภทประชาชนทั่วไป) และประชาสัมพันธ์
>ประเภท

สหราษฏร์รังสฤษดิ์
จ.นครพนม


ที่ ศธ.04229.21/-
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง แจ้งตรวจสอบรายละเอียดค่าตอบแทนจ้างครู - นักการ ในโครงการต่าง ๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
>ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 5890
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง การมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2558
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว5884
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เลื่อนเป็น
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว5863
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว5866
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง มาตราการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุค
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/5864
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง มาตราการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุค
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/พิเศษ
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกเสือเนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ปี 2555,2558
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 5855
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง การสำรวจความต้องการในการนำทรายบริเวณบ้านปากทวย ตำบลเวินพระบาท ไปใช้ประโยชน์
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/5847
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 5846
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ขอเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย รากเหง้าคนไทยควรรู้
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 5845
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ขอขยายระยะเวลาลงทะเบียนมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 5840
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง แจ้งการถอดถอนป้ายสื่อประชาสัมพันธ์แบบเดิมของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมในโรงเรียน
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/5837
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำมารยาทไทย
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 5838
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ผลการคัดเลือกสถาบันการศึกษาดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว5834
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ขอให้ส่งเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2558
>ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 5836
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ประกาศการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2555
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 322 หน้า

A???AN?-Ee?E1N?E*IAO??OA1/4eO1A???IO1a?IAia1c? 3/4N21Oa?A 1OAI?OEA ?eI1?O
?O/?A/aE1Ia1?/EI??OA a?A 081-3431047 EA*I IOaAAi
kornkham@hotmail.com