dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 5  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

โชคชัยวิทยา จ.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 28666 ครั้ง

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04229.21/4433
ลงวันที่ 3 กันยายน 2558

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงและป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/4431
ลงวันที่ 1 มกราคม 2558

เรื่อง การพัฒนาความรู้ด้านการวัดผล สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04114.001/003
ลงวันที่ 3 กันยายน 2558

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

มุกดาหาร
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว4423
ลงวันที่ 3 กันยายน 2558

เรื่อง การจัดทำหนังสือที่ระลึก
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว4421
ลงวันที่ 3 กันยายน 2558

เรื่อง การจัดงานแสดงมุทิตาจิต
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/4415
ลงวันที่ 3 กันยายน 2558

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูฯ ตามกรอบ CEFR ระยะที่ 2
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว4413
ลงวันที่ 2 กันยายน 2558

เรื่อง การส่งเสริมการศึกษาดูงานต่างประเทศบริเวณชายแดนโดยพักค้างในประเทศไทย
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว4412
ลงวันที่ 2 กันยายน 2558

เรื่อง การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/4408
ลงวันที่ 2 กันยายน 2558

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการคัดเลือกผลงานสื่อ ฯ
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว4411
ลงวันที่ 2 กันยายน 2558

เรื่อง ขอความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครู ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/4407
ลงวันที่ 2 กันยายน 2558

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การคิดคณิตศาสตร์
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว4403
ลงวันที่ 1 มกราคม 2558

เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก "ยอดครูผุ้มีอุดมการณ์" ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2558
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว4396
ลงวันที่ 2 กันยายน 2558

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว4395
ลงวันที่ 2 กันยายน 2558

เรื่อง เชิญประชุม
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว4394
ลงวันที่ 2 กันยายน 2558

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีไหลเรือไฟ
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 4339
ลงวันที่ 1 กันยายน 2558

เรื่อง การนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในห้องเรียน
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 4338
ลงวันที่ 1 กันยายน 2558

เรื่อง ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/4387
ลงวันที่ 2 กันยายน 2558

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการนิเทศการศึกษา ประจำปี 2558
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/4386
ลงวันที่ 2 กันยายน 2558

เรื่อง การอบรมการใช้ระบบบริหารสถานศึกษาสำหรับมัธยมศึกษา SGS
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 4385
ลงวันที่ 2 กันยายน 2558

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์-สายสามัญและสายอาชีพ
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 308 หน้า

A???AN?-Ee?E1N?E*IAO??OA1/4eO1A???IO1a?IAia1c? 3/4N21Oa?A 1OAI?OEA ?eI1?O
?O/?A/aE1Ia1?/EI??OA a?A 081-3431047 EA*I IOaAAi
kornkham@hotmail.com