dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ
งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

    คำอธิบาย หน้านี้เป็นหน้าที่จะแสดงทะเบียนหนังสือส่ง โดยท่านสามารถเลือกวันที่ต้องการแสดงผลได้ โดยการเลือกวัน เดือน ปีด้านบน แล้วคลิกปที่ปุ่ม เพื่อทำการแสดงผลหนังสือราชการของวันที่ท่านเลือก
    ในส่วนนี้ ท่านจะสามารถทำการ ลบ หรือ แก้ไข หนังสือราชการที่ส่งโดยหน่วยงานของท่านได้
 

 เลือกวันที่ของหนังสือส่งที่ต้องการแสดงผล

วันที่

เดือน พ.ศ.  

   
 

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com